Ladda ner

NÄRVAROKORT
– Instruktion närvaro. Ladda ner [pdf]

RESOR & ARBETE
– Reseräkning, gäller både Pixbo Wallenstam IBK och IBF. Ladda ner [Excel dok]
– Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ladda ner  [Excel dok]

PUBLIKVÄRDAR & ARRANGEMANG
– Instruktioner för publikvärdar. Ladda ner [Word-dok]
– Ordningsregler vid elitarrangemang. Ladda ner [Word-dok]
– Instruktionsfilmer publikvärd: Film 1 • Film 2 • Film 3 • Film 4 • Film 5 • Film 6  • Film 7

HALLVÄRDSKAP
– Hallvärdskapet i Wallenstamhallen 14/15. Ladda ner [pdf]
– Lathund för hallvärdskapet 14/15. Ladda ner [pdf]
– Hallvärdskap ungdomslag Wallenstamhallen 14/15. Ladda ner [pdf]

ANMÄLAN IDROTTSSKADA FOLKSAM
Läs om hur du anmäler en skada här.
Det är viktigt att du anger försäkringsnummer och rätt förening:
Försäkringsnummer: K63850
Föreningsnummer: 21301-58 Pixbo Wallenstam IBK
Föreningsnummer: 39164-58 Pixbo Wallenstam IBF
Följande behöver du informera om när du ringer: skadedag, beskriva vad som hände, när  uppsökte man läkare, om man har några andra olycksfallsförsäkringar.

.