Styrelse

.

Jan Inge Forsberg
Ordförande
E-post

.

Mats Lindkvist
Vice ordförande/sekreterare
E-post

.

Timmy Ågeby
Kassör
E-post

.

Mats Romell
Ledamot
E-post

.

Inge Nilsson
Ledamot
E-post

.
.

Jan-Erik Larsson
Ledamot
E-post

.

Kalevi Pessi
Ledamot
E-post

.

Ricard Robbstål
Ledamot
E-post

.

Jorunn Göransson
Suppleant

.
.

.
.
VALBEREDNING
.
Yvonne Fylke
Sammankallande
E-post
.

Lena Magnberg
E-post
.
Lars Ståhl

E-post

.

Övriga kontaktpersoner
inom föreningen, klicka här >

.
.

.

.
.

PERSONAL

.

Klubbdirektör
Fredrik Edendahl
Pixbo Wallenstam
Tel: 0702-61 22 00
E-post

.

Kanslipersonal
Marck Kohn
Tel: + 46 31-88 08 58
E-post

.

Kanslipersonal
Pontus Carlsson
Tel: +46 735-00 04 66
E-post

.
.

.