Pixbo Wallenstam arbetar mot sexuella övergrepp genom värdegrundsarbetet

pixbo_flagga

Pixbo Wallenstam arbetar mot sexuella övergrepp genom värdegrundsarbetet ”Vi bygger tillsammans”.

Sexuella trakasserier och andra övergrepp eller trakasserier är något som vi i Pixbo Wallenstam naturligtvis tar avstånd från. Vi arbetar aktivt med att skapa en positiv miljö och sund idrott för alla barn, unga och vuxna i vår förening. Sedan förra året har föreningen arbetat aktivt med att skapa en ny värdegrund. Vi fortsätter nu detta viktiga arbete under namnet ”Vi bygger tillsammans”.

Några konkreta insatser inom ”Vi bygger tillsammans” under 2017 är:

• En särskild grupp har skapats i Pixbo Wallenstam, Värdegrundsgruppen, dit alla kan anmäla  om en spelare far illa (en s.k. incidentrapport).  Värdegrundsgruppen är en neutral, oberoende och pålitlig grupp dit du även kan vända dig som spelare, tränare och förälder för råd, hjälp och vägledning.

• Ett omfattande värdegrundsarbete genomförs inom Pixbo Wallenstams ungdomsverksamhet. Alla ungdomslag kommer att omfattas av arbetet över tid. Här ingår tillexempel rutiner för tränare att visa upp utdrag ur belastningsregister, uppförandekod i respektive lag och rutiner/ansvar till exempel kring förhållandet mellan vuxen och barn.

• Pixbo Wallenstams ungdomspolicy håller på att revideras och uppdateras, vilken sedan går till styrelsen för beslut och därefter publiceras. En hållbarhets- och värdegrundsansvarig person har även utsetts i föreningen, Fredrik Löfgren.

Vid frågor kontakta Pixbo Wallenstams Värdegrundsgrupp, bestående av Kristina Landgren Carestam, Annika Rolandsson, Fredrik Löfgren och Inge Nilsson.

Mejladress:  vardegrund@pixbo.se

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.