Tidigare aktiv i föreningen

 

Pixbo Wallenstams styrelse har fastställt nedanstående policy för hantering av säsongskort och biljetter beträffande tidigare spelare med flera inom föreningen.

.

pixbo_herr_826

 

• Fd landslagsspelare
Fd PW-spelare, fortsatt boende i Göteborgsregionen och, som representerat PW i svenska landslaget i en VM-turnering för seniorer äger rätt att fr.o.m. september varje år utkvittera ett säsongskort med numrerad plats.

 

• Övriga fd spelare som vunnit SM-guld
Övriga fd PW-spelare (som ej spelat i svenska landslaget) som avslutat sin aktiva karriär på elitnivå, är fortsatt boende i Göteborgsregionen och, som vunnit SM-guld med klubben på seniornivå, äger rätt att fr.o.m. september varje år utkvittera ett säsongskort med numrerad plats.

 

• Nuvarande spelare
Nuvarande spelare i dam- respektive herrlaget erhåller två säsongskort alternativt två fribiljetter per match för aktuellt lag (med numrerad plats) för anhöriga/vänner.

 

• Förtroendevald (styrelsemedlem)
Person som verkar i styrelsen för PW äger rätt att fr.o.m. september varje år utkvittera ett säsongskort med numrerad plats. Person som verkat i styrelsen för PW i minst fem år i rad äger rätt att fr.o.m. september varje år utkvittera ett säsongskort med numrerad plats.

 

• Ledare som vunnit SM-guld
Fd ledare i föreningen, fortsatt boende i Göteborgsregionen och som tagit SM-guld på seniornivå, då de representerat PW, äger rätt att fr.o.m. september varje år utkvittera ett säsongskort med numrerad plats.

 

• Kanslipersonal
Personal med administrativa uppgifter som varit anställd med lön i minst 10 år äger rätt att fr.o.m. september varje år utkvittera ett säsongskort med numrerad plats.

 

Berättigade personer ombedes kontakta PWs kansli, kansli@pixbo.se, för att rekvirera Säsongskort/Biljetter utifrån ovanstående.

.

.